پیام سیستم

تذکر مهم: در نظر داشته باشید سامانه‌های اینترنتی و اندرویدی رایگان است، ولی در صورت درخواست زیرسیستم تلفنی مبلغ این زیرسیستم به‌اضافه تجهیزات سخت‌افزاری مورد نیاز بعد از ثبت‌نام به شما اعلام می‌گردد.

مشخصات پزشک
مشخصات مطب