ورود به آسانوبت از روش‌های زیر امکان‌پذیر است:

۱: استفاده از شماره تلفن همراه (در صورتی که شماره خود را هنگام ثبت‌نام وارد کرده باشید و یا از طریق پنل کاربری آن را به پروفایل خود اضافه کرده باشید.)

۲. آدرس ایمیل (در صورتی که آدرس ایمیل خود را هنگام ثبت‌نام وارد کرده باشید و یا از طریق پنل کاربری آن را به پروفایل خود اضافه کرده باشید.)

ورود به آسانوبت